Danh sách các hội nghị, hội thảo, tập huấn

 13/01/2022  22286
DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN
             
STT Tên hội thảo Ngày tổ chức Địa điểm tổ chức Nội dung Số người tham dự Đơn vị tổ chức
1 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Phân tích và triển vọng (Korea-Vietnam Economic Cooperation: Analysis and Prospect)" 01/06/2005 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận các vấn đề lý thuyết kinh tế của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
- Phân tích tình hình kinh tế & triển vọng của hai nước
100 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD
- Đại học Sogang - Hàn Quốc
2 Hội thảo: "Phát triển bền vững Nông thôn Miền núi phía Bắc Việt Nam (Sustainable Development in Vietnam’s Northern mountainous Area)" 01/12/2005 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở các vùng nông thôn miền núi phía Bắc, Việt Nam
- Trao đổi kinh nghiệm quốc tế & giải pháp phát triển kinh tế đối với Việt Nam
250 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD
- Đại học Sogang - Hàn Quốc
3 Hội thảo: "Bối cảnh cho phát triển kinh tế các nước tiểu vùng Sông Mê Kông (The economic circumstances for development of the Greater Mekong Sub-region countries)" 01/08/2006 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận các vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho các tiểu vùng sông Mê Kông.
- Trao đổi các kinh nghiệm phát triển kinh tế ở các nước thuộc khu vực.
150 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Deagu-Hàn Quốc
4 Hội thảo: "Phát triển nông thôn, đô thị hóa và tác động của chúng đến môi trường (Rural and Urbanization Development and Impacts to Environment)" 01/08/2006 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Xoay quanh các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn, quá trình Đô thị hóa và ảnh hướng của chúng đến môi trường. - Các diễn giả thảo luận kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cho các vấn đề trên. 70 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
-  Đại học Hohenhiem, Đức
5 Hội thảo: "Phát triển kinh tế các nước châu Á (Asian Economic Development)" 01/01/2007 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện các mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Châu Á để đúc rút thành các khuyến nghị, định hướng, nguyên tắc chung nhằm giúp các nước xây dựng mô hình tăng trưởng mới;
- Trao đổi khả năng hợp tác giữa các nước FEALAC trong các lĩnh vực trên.
80 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Deagu, Hàn Quốc
6 Hội thảo: "Quản lý nguồn lực tự nhiên và cảnh quan khu vực miền núi Việt Nam (Natural Resource and Landscape Management in Northern Area of Vietnam)" 01/02/2008 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Trao đổi các vấn đề liên quan đến nguồn lực tự nhiên và cảnh quan ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam
- Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý nguồn lực tự nhiên cũng như cảnh quan ở vùng núi.
100 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Hohenhiem, Đức;
- Cơ quan DAAD, Đức
7 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (Korea - Vietnam Economic Cooperation)" 01/06/2008 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Hội thảo xoay quanh các chủ đề liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc và kinh nghiệm và bài học thực tiễn cho sự phát triển chung. 100 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Sogang, Hàn Quốc
8 Hội thảo: "Các vấn đề cấp thiết trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế & giải pháp (Emerging issues in the sustainable economic growth of Vietnam: International Experiences and solutions)" 23/8/2008 Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên - Tăng trưởng kinh tế & lạm phát: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á và giải pháp đối với Việt Nam;
 - Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương mại quốc tế, đầu tư và tăng trưởng kinh tế
200 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Sogang, Hàn Quốc
9 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng và giải pháp (Korea - Vietnam’s Economics, Cultural and Educational Cooperation: Prospect and Solutions" 12-13/ 8/2009 Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên Hội thảo xoay quanh các chủ đề lớn liên quan đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, tiểu biểu như: quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Hàn, nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam, tương quan so sánh trong văn hóa doanh nghiệp hai nước, những kinh nghiệm trong hợp tác liên kết đào tạo giữa các trường đại học của Việt Nam và Hàn Quốc 150 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Sogang, Daegu Hàn Quốc
10 Hội thảo:"Chính sách môi trường, phát triển bền vững và bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc (Korea Environmental and Sustainable Development Policies and Experience)" 20/ 5/2010 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Tọa đàm tập trung vào vấnđề về Môi trường, một trong những vấn đề nóng bỏng của toàn cầu hiện nay. Các giáo sư đến từ Hàn Quốc và TUEBA đã trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế để giải quyết hậu quả môi trường và phát triển kinh tế. 150 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Sogang, Daegu Hàn Quốc
11 Hội thảo:"Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thực tiễn và Lý thuyết Kinh tế" 16/1/2013 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan tới các lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 165 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Deagu (Hàn Quốc
12 Hội thảo: "Gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không? Viễn cảnh của Hàn Quốc về khối mậu dịch Châu Á Thái Bình Dương" 25/10/2013 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược đối với TPP của Hàn Quốc: Thực trạng và triển vọng 60 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đh Sogang (Hàn Quốc]
13 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế Hàn Quốc – ASEAN" 23/12/2013 Trung tâm học liệu - ĐHTN Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế ASEAN - Hàn Quốc 185 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Sogang-Hàn Quốc
14 Hội thảo: "Hội nhập kinh tế khu vực: Lý thuyết và thực tiễn" 02/12/2014 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và khu vực về phát triển các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như ứng dụng các lý thuyết này vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực 100 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH quốc gia Kyungpook; 
15 Hội thảo: "Hợp tác nghiên cứu hướng tới hội nhập ASEAN" 18/6/2014 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan đến các phương pháp nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu cũng như trao đổi các vấn đề về kinh tế Phi-líp-pin, Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN 94 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Central Philippine
16 Hội thảo: "Tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Á" 09/05/2014 Học viện quản lý Nanyang, Singapore Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế & tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Đông Á 50 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
 - Học viện quản lý Nanyang, Singapore
17 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế & Giáo dục tại Châu Á" - Economics and educational cooperation in Asia 09/01/2015 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế & giáo dục giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như giữa các nước châu Á 63 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
Đại học Vân Nam, Bách Khoa Côn Minh, Trung Quốc
18 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do [Economic Cooperation between Vietnam and Korea in the Post-FTA Era].( Đồng tổ chức với Hiệp hội Hàn Quốc Nghiên cứu Thương mại & Công nghiệp - Hàn Quốc)" 02/03/2016 Khách sạn Lotte Hà Nội Thảo luận các nội dung về Hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do, Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do và Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc về phát triển cơ sở hạ tầng 100 - Trường ĐH KT&QTKD;
- Các tổ chức NRCS, KIET, HRIHS, KREI (Hàn Quốc)
19 Hội thảo: "Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược [Reshaping Korea - Vietnam Economic Relations through FTA: Visions, Challenges and Strategies International Conference]" 17/08/2016 Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên Đánh giá hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Việt Nam và triển vọng trong tương lai; Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Chiến lược “Đôi bên cùng có lợi”; Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những thách thức và cơ hội mới 187 - Trường ĐH KT&QTKD;
- Các viện, trường ĐH Hàn Quốc
22 Hội nghị Hợp tác giáo dục cho các cộng đồng thích ứng 01/10/2017 Trường ĐH KT&QTKD Thảo luận các chương trình hợp tác giáo dục
giữa các quốc gia trong khu vực ĐôngNam Á
70 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
- Các trường đại học của Philippin, Inđônesia
23 Hội thảo: "Năng lực liên văn hóa" (Intercultural competence) 20/10/2017 Trường ĐH KT&QTKD Nâng cao năng lực  liên văn hóa cho giảng viên, sinh viên của các trường đại học 80 Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
Đại học Justus-Liebig, Đức;
Cơ quan DAAD, Đức
24 Tọa đàm: “Gắn kết doanh nghiệp và văn hóa Hàn Quốc – Cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên” 23/11/2017 Trường ĐH KT&QTKD Gắn kết doanh nghiệp và văn hóa Hàn Quốc, các cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên 312 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
Ngân hàng Shinhan (Hàn quốc)
25 Tọa đàm: "Kinh nghiệm xin tài trợ nghiên cứu khoa học và xuất bản, đăng bài quốc tế" 23/11/2017 Trường ĐH KT&QTKD Kinh nghiệm xin tài trợ nghiên cứu khoa học và xuất bản, đăng bài quốc tế 70 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
Quỹ Alexander von Humboldt, Đức
26 Hội thảo: " Phương pháp nghiên cứu: Bình duyệt và đánh giá thương mại" -  Research methodology: peer review; commercial appraisal  14/3/2018 Đại học Thái Nguyên Tập huấn về phương pháp nghiên cứu, cách thức bình duyệt và đánh giá khả năng thương mại hóa của sản phẩm nghiên cứu 206 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
 Trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha
27 Hội thảo: "Các con đường học tập thay thế: học tập dựa trên công việc, cải cách xã hội -Alternative KT pathways: Work based learning; social innovation " 15/3/2018 Đại học Thái Nguyên Chia sẻ cách đàm phán và phát triển các danh mục trao đổi kiến thức và đào tạo, tìm hiểu các cơ hội và hạn chế của đào tạo dựa trên công việc

Giới thiệu các khái niệm về đổi mới xã hội và tìm hiểu cách áp dụng nó vào môi trường đại học

Tìm hiểu về vai trò của các trường đại học trong hệ sinh thái đổi mới xã hội và tầm quan trọng của việc đánh giá, đánh giá tác động và nhân rộng.
206 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
 Trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha
28 Hội thảo: "Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của cấc trường Đại học" - Intellectual Property and Technology Transfer of University-based Research 16/3/2018 Đại học Thái Nguyên Hội thảo quốc tế ENHANCE lần thứ 3 được tiến hành để thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa những người tham gia về thủ tục sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ hiệu quả từ các nghiên cứu của trường đại học cho xã hội. 206 Trường ĐH Kinh tế & QTKD
Trường Đại học Glasgow Caledonian (Scotland)  
29 Hội nghị “Trao đổi và chia sẻ về xây dựng khung chương trình đào tạo của
các trường Đại học"
20/3/2018 Đại học Kinh tế & QTKD Trao đổi và thảo luận về cách xây dựng khung chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của TUEBA
trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ các trường Đại học Úc và xu thế đổi mới chương trình đào tạo của các
trường Đại học tiên tiến trên thế giới
100 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
 - Trường Đại học Công nghệ Queensland (Úc)
30 Hội thảo “Chia sẻ thông tin và cơ hội học bổng DAAD” 16/4/2018 Đại học Kinh tế & QTKD Chia sẻ các thông tin học bổng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức và
hướng dẫn cách tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cho các học bổng của DAAD.
50 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD
31 Hội thảo: "Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế môi trường và kinh tế hành vi"  05/07/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Chuyên gia nghiên cứu của Đại học Kyushu đã giới thiệu về các cách tiếp cận và phương pháp mới trong nghiên cứu Kinh tế môi trường và Kinh tế hành vi. Các thành viên tham gia hội thảo tập huấn đã có nhiều thảo luận và tương tác với chuyên gia để lĩnh hội các phương pháp nghiên cứu hiệu quả và triển khai vào các nghiên cứu tại Trường trong thời gian tới. 70 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Phối hợp với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản
32 Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy hướng tới thành công của người học”  28-29/05/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trình bày và trao đổi về các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiệu quả đang được áp dụng trên thế giới; tìm hiểu các khó khăn, thách thức và các vấn đề thực tiễn của hoạt động đổi mới phương pháp đào tạo tại từng đơn vị của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; đề xuất các hướng khắc phục khó khăn, đối diện với các thách thức để tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy ở từng Khoa và Bộ môn hướng tới thành công của người học trên cơ sở xây dựng những năng lực cốt lõi cho người học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 90  -Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Trường Đại học Công nghệ Queensland
33 Hội thảo tập huấn “Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội”  10/12/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trình bày các vấn đề và chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chia sẻ của GS. Li Shiue Gau đến từ Đại học Châu Á, Đài Loan với các cán bộ, giảng viên, học viên của Trường ĐH KT & QTKD. 80  -Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
-  Đại học Châu Á, Đài Loan.
34 Hội thảo "Thực tiễn giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, khó khăn, thách thức, nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của giảng viên" 20/11/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD TS. Dawn Bikowski, Giảng viên Đại học Ohio và là Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tới tham dự và tổ chức hội thảo để khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của giảng viên chuyên ngành đang hoặc có kế hoạch dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
Chia sẻ của người tham gia về Thực tiễn giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, khó khăn, thách thức, nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của giảng viên.
70 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
35 Hội thảo: "Thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học
- Kinh nghiệm từ ĐH Công nghệ Queensland, Úc"
17/01/2019 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trao đổi, hướng dẫn và giải quyết tình huống trong việc thiết kế và xây dựng nội dung cho sơ yếu lý lịch cá nhân ấn tượng 300 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Đại học Công nghệ Queensland
36 Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển bền vững các HTX ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc" 14/03/2019. Đại học Kinh tế & QTKD Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển bền vững các HTX ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc 70 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Tổ chức phát triển HTX quốc tế Canada (SOCODEVI)
37 Hội thảo “The Challenges in MSMEs,
Economy, Governance and Leadership: Philippines and  Vietnam Experiences 
06/12/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Thách thức trong Kinh tế, Quản trị và Lãnh đạo: Kinh nghiệm của Philippines và Việt Nam 50 - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- ĐH Central Philippines
38 Tập huấn “Thúc đẩy lập trình rô bốt trong phương pháp giảng dạy tích hợp – STEM” 13/10/2019. Đại học Kinh tế & QTKD Kinh tế, Quản trị và Lãnh đạo: Kinh nghiệm của Philippines và Việt Nam 72 - Đại học Kinh tế & QTKD;
-Tổ chức Thúc đẩy, hợp tác giáo dục quốc tế của Đài Loan
39 Hội thảo quốc tế :“Phát triển bền vững và vai trò của các trường Đại học
trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
10/03/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mối liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành,
đa ngành giữa các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia,
hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội để xác định các thách thức, cơ hội và giải pháp cho phát triển bền vững trong thời
đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đánh giá và đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của các trường đại học trong
việc ứng phó với các thách thức và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
270 Trường Đại học kinh tế & QTKD
Đại học Central Philipine, Philipin
Đại học Công nghệ Don Honorio Ventura, Philipin
Đại học công nghệ Queensland
Đại học Trung ương Quốc gia Đài Loan
Đại học Fairleigh Dickinson, Mỹ
Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
40 Hội thảo: "Thực tiễn, mô hình và chính sách tốt hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở vùng dân cư khó khăn" 10/03/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Đề cập và thảo luận các vấn đề về thực tiễn, chính sách và mô hình kinh tế có ý nghĩa quan trọng, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững: xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch bền vững... 159  Đại học kinh tế & QTKD
Văn phòng DAAD, Đức
41 Tập huấn " Phát triển chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo" 02-05/12/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo. 301 - Đại học kinh tế & QTKD
- Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Úc
42 Tập huấn:“Cơ hội và thách thức khi công bố bài báo quốc tế
đối với các học giả khu vực Nam bán cầu và tìm kiếm những ý kiến đóng
góp từ Việt Nam”.
12/09/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Trình bày những kinh nghiệm sâu sắc về công bố bài báo quốc tế và các xu hướng nghiên cứu hiện tại nhằm tăng cường sự đa dạng của các nghiên cứu khoa học. 70 Đại học Kinh tế & QTKD; ĐH Deakin (Úc)
43 Chương trình "Định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên TUEBA trong thời đại công nghệ số - Cơ hội và thách thức" 13/01/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng các kiến thức và kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên Nhà trường trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.
+ Trao đổi và thảo luận về những cơ hội và thách thức đặt ra đối với nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh trong thời đại công nghệ số;
+ Giới thiệu về các đơn vị tham gia chương trình và các cơ hội việc làm cho sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp.
230 Đại học Kinh tế & QTKD
Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales 
44 Tập huấn "Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong đào tạo POHE" 05, 06 /06/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Phổ biến cách tiếp cận dạy học trong chương trình đào tạo POHE, phong cách học tập của sinh viên POHE, thiết kế các hoạt động dạy và học hướng tới mục tiêu giáo dục, các phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên 80  Đại học Kinh tế & QTKD;
Chương trình Au4skill, Úc
45 Hội thảo: "Đổi mới chương trình đào tạo, thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên” 24/08/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Đối mới chương trình đào tạo, thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên TUEBA 70  Đại học Kinh tế & QTKD;
Chương trình Au4skill, Úc
46 Khóa tập huấn online" Công cụ trực tuyến nhằm đạt được đầu ra chất lượng" 06/2020 - 11/2020 Trực tuyến Khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên những kiến thức và công cụ ứng dụng vào giảng dạy trực tuyến 40  Đại học Kinh tế & QTKD;
Chương trình Au4skill, Úc
47 Diễn đàn trực tuyến về hợp tác giáo dục khu vực Nam Á và Đông Nam Á năm 2020 20/10/2020 Trực tuyến  Diễn đàn  tập trung vào việc khám phá ra các mô hình hợp tác lý thuyết và thực hành tốt nhất, đặc biệt trong bối cảnh trên toàn thế giới đang chống lại đại dịch COVID-19 250
Đại học Kinh tế & QTKD
Đại học Vân Nam, Trung Quốc
48 Hôi thảo giới thiệu học bổng hiệp định chính phủ Ba Lan và Liên Bang Nga 08/04/2021 Đại học Kinh tế & QTKD Giới thiệu đất nước Nga, các cơ hội và quyền lợi khi học tập tại Liên Bang Nga 150 Đại học Kinh tế & QTKD
Cục Hợp tác quốc tế
49 Hội thảo giới thiệu học bổng giới thiệu và tư vấn các cơ hội học tập và làm việc tại ITALIA giành cho sinh viên đã và sắp tốt nghiệp đại học 02/04/2021 Đại học Kinh tế & QTKD Giới thiệu cơ hội học tập và làm việc tại cơ hội học tập và làm việc tại ITALIA giành cho sinh viên đã và sắp tốt nghiệp đại học phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ văn hóa Italia và Phát triển hợp tác 150 Đại học Kinh tế & QTKD
Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Italia, Đại học Hà Nội
50 Hội thảo "Increasing communicative Competence through authenticity" 23/04/2021 Đại học Kinh tế & QTKD Tăng năng lực giao tiếp thông qua tính xác thực 70 Đại học Kinh tế & QTKD
Văn phòng Tiếng Anh, Đại sứ quán Mỹ
51 Hội thảo " Chương trình đào tạo và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam" 27/04/2021 Đại học Kinh tế & QTKD Nâng cao nhận thức của sinh viên về khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp trong thời đại 4.0 nói riêng, đồng thời xây dựng một số kỹ năng thiết yếu về khởi nghiệp, tham quan khảo sát các mô hình kinh doan 100 Đại học Kinh tế & QTKD
 Đại sứ quán Mỹ
52 Hội thảo "Các chiến lược Marketing trong kinh doanh" 07/06/2021 Trực tuyến Nâng cao kiến thức cho sinh viên và giảng viên về các chiến lược Marketing trong kinh doanh 70 Đại học Kinh tế & QTKD
Công ty Wiha, Đức
53 Hội thảo "Cách thực hiện chiến lược Marketing hiệu quả" 08/06/2021 Trực tuyến Nâng cao kiến thức cho sinh viên và giảng viên về các thức thực hiện chiến lược Marketing hiệu quả 70 Đại học Kinh tế & QTKD
Công ty Wiha, Đức
54 Hội thảo "Kết nối doanh nghiệp và trường Đại học" 03/06/2021 Trực tuyến Tăng cường kết nối doanh nghiệp và các trường đại học  70 Đại học Kinh tế & QTKD
Công ty Wiha, Đức
55 Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi” 21/10/2021 Trực tiếp và Trực tuyến Các vấn đề về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cách thức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái 200 Đại học Kinh tế &QTKD
Đại học Kinh tế quốc dân
Đại học Chung Yuan Christian Đài Loan
Viện Kinh tế, Bộ GD và KH Kazakhstan
Đại học Luiss Guido Carli, Italy
Quỹ đầu tư Venessia Ventures Nhật Bản
56 Hội thảo: “Cách thức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong các cơ sở đại học trong bối cảnh Đại dịch Covid 19”. 26-29/10/2021 Đại học Kinh tế &QTKD và Trực tuyến Cách thức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong các cơ sở đại học trong bối cảnh Đại dịch Covid 19 120 Đại học Kinh tế & QTKD
Hiệp hội các trường Đại học Ý AlmaLaurea,
Đại học Barcelona, Tây Ban Nha,
Đại học Khoa học Ứng dụng, Áo,
Tổ chức Tư vấn quốc tế Incoma, Tây Ban Nha,
Tổ chức Kiểm định quốc gia ANECA, Tây Ban Nha
57 Hội thảo khoa học quốc tế về những tiến bộ của đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 07/01/2022 Đại học Kinh tế &QTKD và Trực tuyến Trao đổi Kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid 19 200 Đại học Kinh tế & QTKD
Đại học Trung Nguyên, Đài Loan
58 Hội thảo  “Academic Thepsatri Management Science”  26-27/5/2022 Đại học Kinh tế &QTKD và Trực tuyến Giải pháp  tăng cường hợp tác học thuật quốc tế 200 Đại học Kinh tế &QTKD
Đại học Thepsatri Rajabhat, Thái Lan
59 Hội thảo quốc tế “Nghề thủ công – Từ địa phương ra khu vực và quốc tế” 9-10/6/2022 Trực tuyến Nghề thủ công trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội 250 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 Trường Đại học Công nghệ Opole (Opole University of Technology), Ba Lan 
60 Hội thảo “Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và Giải pháp" - "Labor market after the COVID-19 Pandemic: Changes and solutions" Từ ngày 26/6-29/6/2022 Phòng họp B và Hội trường 101 - Giảng đường GK1, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thảo luận bàn tròn giữa các thành viên của dự án về kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực Kinh tế (Lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nông sản, lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông) về vấn đề lao động và việc làm. Các thành viên tham gia dự án đã có những báo cáo kết quả khảo sát chi tiết và khoa học. Tại hội thảo cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích giữa các thành viên của dự án về cách thức khảo sát các doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Tọa đàm giữa các thành viên của dự án, các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, sinh viên về những thay đổi của thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 và các giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; Tập huấn phương pháp xử lý số liệu khảo sát doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Thảo luận về kế hoạch truyền thông và các công việc tiếp theo của dự án. 212  Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án Lab Movie
61 Hội thảo tập huấn “Kinh doanh bền vững”  Ngày 22/8-24/8/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm tạo nền tảng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực giữa các nhà nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội nghề nghiệp, ngành và địa phương từ đó xác định những thách thức, cơ hội và giải pháp để kinh doanh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 74 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
62 Chương trình tập huấn “Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học” Ngày 20/7/2022 Trực tuyến Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Tập huấn "Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học". 55 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
63 Hội thảo và tập huấn về “Đổi mới phương pháp giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” 19-21/9/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các diễn giả, khách mời, đại biểu về các phương pháp giảng dạy đại học mới nhằm tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu của người học, phù hợp với thay đổi của thị trường lao động. 75 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
64 Chương trình tập huấn: "Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0" 21/9/2022 Phòng 101- Giảng đường GK1 Tập huấn cho sinh viên về khởi nghiệp, giúp người học chuẩn bị tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Trao đổi chia sẻ định hướng khởi nghiệ cho sinh viên tốt nghiệp 160 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
65 Hội thảo tập huấn "Sử dụng phần mềm PriME SIM trong quản trị chiến lược" Ngày 13,14/10/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm giúp tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với Hoc viên Prime – CHLB Đức tổ chức Hội thảo tập huấn cho cán bộ giảng viên Nhà trường sử dụng phần mềm priMe SIM trong quản trị chiến lược. 62 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
66 Hội thảo Quốc tế "Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN Ngày 25/11/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện và đối thoại về nâng cao năng lực cho các nữ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học, với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về các cơ hội, thách thức, cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN. Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu tham dự, là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các trường đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu của các nước: Anh, Úc, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. 105 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án BC
67 Hội thảo “Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và Giải pháp" - "Labor market after the COVID-19 Pandemic: Changes and solutions" Từ ngày 26/6-29/6/2022 Phòng họp B và Hội trường 101 - Giảng đường GK1, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thảo luận bàn tròn giữa các thành viên của dự án về kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực Kinh tế (Lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nông sản, lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông) về vấn đề lao động và việc làm. Các thành viên tham gia dự án đã có những báo cáo kết quả khảo sát chi tiết và khoa học. Tại hội thảo cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích giữa các thành viên của dự án về cách thức khảo sát các doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Tọa đàm giữa các thành viên của dự án, các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, sinh viên về những thay đổi của thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 và các giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; Tập huấn phương pháp xử lý số liệu khảo sát doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Thảo luận về kế hoạch truyền thông và các công việc tiếp theo của dự án. 212  Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án Lab Movie
68 Hội thảo tập huấn “Kinh doanh bền vững”  Ngày 22/8-24/8/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm tạo nền tảng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực giữa các nhà nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội nghề nghiệp, ngành và địa phương từ đó xác định những thách thức, cơ hội và giải pháp để kinh doanh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 74 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
69 Chương trình tập huấn “Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học” Ngày 20/7/2022 Trực tuyến Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Tập huấn "Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học". 55 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
70 Hội thảo và tập huấn về “Đổi mới phương pháp giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” 19-21/9/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các diễn giả, khách mời, đại biểu về các phương pháp giảng dạy đại học mới nhằm tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu của người học, phù hợp với thay đổi của thị trường lao động. 75 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
71 Chương trình tập huấn: "Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0" 21/9/2022 Phòng 101- Giảng đường GK1 Tập huấn cho sinh viên về khởi nghiệp, giúp người học chuẩn bị tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Trao đổi chia sẻ định hướng khởi nghiệ cho sinh viên tốt nghiệp 160 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
72 Hội thảo tập huấn "Sử dụng phần mềm PriME SIM trong quản trị chiến lược" Ngày 13,14/10/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm giúp tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với Hoc viên Prime – CHLB Đức tổ chức Hội thảo tập huấn cho cán bộ giảng viên Nhà trường sử dụng phần mềm priMe SIM trong quản trị chiến lược. 62 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
73 Hội thảo Quốc tế "Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN Ngày 25/11/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện và đối thoại về nâng cao năng lực cho các nữ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học, với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về các cơ hội, thách thức, cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN. Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu tham dự, là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các trường đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu của các nước: Anh, Úc, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. 105 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án BC
74 Hội thảo “Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và Giải pháp" - "Labor market after the COVID-19 Pandemic: Changes and solutions" Từ ngày 26/6-29/6/2022 Phòng họp B và Hội trường 101 - Giảng đường GK1, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thảo luận bàn tròn giữa các thành viên của dự án về kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực Kinh tế (Lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nông sản, lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông) về vấn đề lao động và việc làm. Các thành viên tham gia dự án đã có những báo cáo kết quả khảo sát chi tiết và khoa học. Tại hội thảo cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích giữa các thành viên của dự án về cách thức khảo sát các doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Tọa đàm giữa các thành viên của dự án, các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, sinh viên về những thay đổi của thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 và các giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; Tập huấn phương pháp xử lý số liệu khảo sát doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Thảo luận về kế hoạch truyền thông và các công việc tiếp theo của dự án. 212  Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án Lab Movie
75 Hội thảo tập huấn “Kinh doanh bền vững”  Ngày 22/8-24/8/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm tạo nền tảng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực giữa các nhà nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội nghề nghiệp, ngành và địa phương từ đó xác định những thách thức, cơ hội và giải pháp để kinh doanh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 74 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
76 Chương trình tập huấn “Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học” Ngày 20/7/2022 Trực tuyến Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Tập huấn "Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học". 55 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
77 Hội thảo và tập huấn về “Đổi mới phương pháp giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” 19-21/9/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các diễn giả, khách mời, đại biểu về các phương pháp giảng dạy đại học mới nhằm tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu của người học, phù hợp với thay đổi của thị trường lao động. 75 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
78 Chương trình tập huấn: "Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0" 21/9/2022 Phòng 101- Giảng đường GK1 Tập huấn cho sinh viên về khởi nghiệp, giúp người học chuẩn bị tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Trao đổi chia sẻ định hướng khởi nghiệ cho sinh viên tốt nghiệp 160 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
79 Hội thảo tập huấn "Sử dụng phần mềm PriME SIM trong quản trị chiến lược" Ngày 13,14/10/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm giúp tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với Hoc viên Prime – CHLB Đức tổ chức Hội thảo tập huấn cho cán bộ giảng viên Nhà trường sử dụng phần mềm priMe SIM trong quản trị chiến lược. 62 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
80 Hội thảo Quốc tế "Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN Ngày 25/11/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện và đối thoại về nâng cao năng lực cho các nữ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học, với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về các cơ hội, thách thức, cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN. Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu tham dự, là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các trường đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu của các nước: Anh, Úc, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. 105 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án BC
81 Hội thảo “Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và Giải pháp" - "Labor market after the COVID-19 Pandemic: Changes and solutions" Từ ngày 26/6-29/6/2022 Phòng họp B và Hội trường 101 - Giảng đường GK1, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thảo luận bàn tròn giữa các thành viên của dự án về kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực Kinh tế (Lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nông sản, lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông) về vấn đề lao động và việc làm. Các thành viên tham gia dự án đã có những báo cáo kết quả khảo sát chi tiết và khoa học. Tại hội thảo cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích giữa các thành viên của dự án về cách thức khảo sát các doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Tọa đàm giữa các thành viên của dự án, các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, sinh viên về những thay đổi của thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 và các giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; Tập huấn phương pháp xử lý số liệu khảo sát doanh nghiệp về vấn đề lao động và việc làm; Thảo luận về kế hoạch truyền thông và các công việc tiếp theo của dự án. 212  Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án Lab Movie
82 Hội thảo tập huấn “Kinh doanh bền vững”  Ngày 22/8-24/8/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm tạo nền tảng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực giữa các nhà nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội nghề nghiệp, ngành và địa phương từ đó xác định những thách thức, cơ hội và giải pháp để kinh doanh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 74 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
83 Chương trình tập huấn “Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học” Ngày 20/7/2022 Trực tuyến Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Tập huấn "Các phương pháp giảng dạy thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo của người học". 55 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
84 Hội thảo và tập huấn về “Đổi mới phương pháp giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” 19-21/9/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các diễn giả, khách mời, đại biểu về các phương pháp giảng dạy đại học mới nhằm tối ưu hoá yêu cầu đào tạo theo nhu cầu của người học, phù hợp với thay đổi của thị trường lao động. 75 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
85 Chương trình tập huấn: "Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0" 21/9/2022 Phòng 101- Giảng đường GK1 Tập huấn cho sinh viên về khởi nghiệp, giúp người học chuẩn bị tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Trao đổi chia sẻ định hướng khởi nghiệ cho sinh viên tốt nghiệp 160 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
86 Hội thảo tập huấn "Sử dụng phần mềm PriME SIM trong quản trị chiến lược" Ngày 13,14/10/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Nhằm giúp tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với Hoc viên Prime – CHLB Đức tổ chức Hội thảo tập huấn cho cán bộ giảng viên Nhà trường sử dụng phần mềm priMe SIM trong quản trị chiến lược. 62 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
87 Hội thảo Quốc tế "Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN Ngày 25/11/2022 Phòng họp B Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện và đối thoại về nâng cao năng lực cho các nữ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học, với mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi về các cơ hội, thách thức, cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực mạng lưới nữ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN. Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu tham dự, là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các trường đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu của các nước: Anh, Úc, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. 105 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án BC
88 Chương trình tập huấn các ứng dụng công cụ số trong  giảng dạy   28-30/11/2022 Phòng họp B và Hội trường 101 - Giảng đường GK1 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Chương trình tập huấn nhằm mục đích tập huấn cho giảng viên, sinh viên sử dụng các công cụ số trong giảng dạy và học tập; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn áp dụng các công cụ số vào giảng dạy và học tập. 120 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Dự án dự án INCREASE

BÀI VIẾT LIÊN QUAN