Giới thiệu chung

 08/05/2017  16777

Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ, công tác Hợp tác Quốc tế (HTQT) giữ vai trò cốt yếu và không thể thiếu trong chiến lược phát triển Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, đáp ứng những chuẩn mực quốc tế.

Kể từ khi thành lập, lãnh đạo Nhà trường luôn coi trong việc phát triển HTQT, coi đây là một trong những  động lực chính tạo sự bứt phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của Trường. Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh luôn nỗ lực phát triển mối quan hệ với các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, cũng như với các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài trên quan điểm phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy, đôi bên cùng có lợi. Hình thức hợp tác của Trường với các đối tác quốc tế rất đa dạng như hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo quốc tế các bậc đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường,…

Hoạt động HTQT trong thời gian qua không ngừng được mở rộng và thực sự đi vào chiều sâu với nhiều thành tựu đáng kể, đã mang lại cho Nhà trường nhiều lợi ích như: trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý đã được nâng cao; nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy đã được đổi mới phù hợp với quá trình hội nhập với các nước; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường từ nguồn vốn nước ngoài; cải thiện nguồn thu.

Đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế đại học Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. Nói một cách khác, công tác HTQT thực sự là một trong những con đường quan trọng nhất để giúp Nhà trường trưởng thành như ngày nay.

Nguồn: Phòng KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN