Giới thiệu chung

 30/09/2016  16877

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Công tác nghiên cứu khoa học tại Nhà trường đã và đang phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực hiện theo hướng kết hợp giảng dạy, học tập với ứng dụng những tri thức khoa học vào thực tiễn. Trong những năm gần đây, công tác NCKH của Nhà trường đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã triển khai hàng trăm đề tài các cấp, bao gồm đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (Nafosted), cấp Bộ, cấp Đại học, cấp tỉnh, đề tài KHCN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường còn thực hiện các dự án nghiên cứu do các tổ chức nước ngoài tài trợ như Quỹ POSCO TJ Park, Viện nghiên cứu lúa quốc tế - IRRI, Viện chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc – KIEP, Quỹ Ford, Tổ chức INSA-ETEA của Tây Ban Nha và Tổ chức Hợp tác phát triển của Đức – GTZ.

Nhà trường cũng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm đông đảo các cơ quan hoạch định chính sách của Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ngành và sự tham gia của các chuyên gia đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Bỉ, Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc... Bên cạnh đó, các cán bộ, giảng viên Nhà trường đã xuất bản được hàng trăm bài báo trong nước và quốc tế và nhiều giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN