Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên của CNĐT TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 25/09/2023  403

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2022-TN08-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

Thực hiện Quyết định số 1070/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2022-TN08-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Việt Dũng, PGS.TS. Trần Đình Tuấn, TS. Đặng Quỳnh Trinh, TS. Nguyễn Thu Nga, TS. Dương Thu Minh, TS. Nguyễn Thị Thu Thương  – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN