Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

 30/05/2023  903

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Việt Nam là một tổ chức giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị - xã hội và đặc biệt là đối với người lao động. Tuy nhiên trên thực tế vai trò của Công đoàn không phải ai cũng nắm được, còn nhiều người hiểu sai về vai trò công đoàn trong bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Căn cứ Điều 10 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động, đó là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn đại diện cho người lao động; tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động học tập, rèn luyện, đoàn kết, chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên, chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, đội ngũ đoàn viên công đoàn có sự thay đổi cả về số lượng và trình độ. Tính đến nay, toàn Trường có 18 tổ chức Công đoàn bộ phận và 1 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường. Tổng số viên chức (VC), người lao động (NLĐ) của Trường là 355 người; tất cả đều là đoàn viên công đoàn. Các chế độ, chính sách đối với VC và NLĐ được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của VC và NLĐ ổn định. Đội ngũ VC, NLĐ yên tâm công tác, tin tưởng vào chủ trương, chiến lược phát triển của Nhà trường; tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của BCH Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển bền vững Nhà trường; có tinh thần trách nhiệm ngày càng cao đối với cộng đồng; kiên định với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, dân chủ, đoàn kết; có ý thức đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trường vinh dự được trao tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên. Một số tập thể, cá nhân công đoàn viên của Trường được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam vì thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.

Ngày 31/5/2023, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được diễn ra. Đây là dịp tổ chức cho đoàn viên tham gia thảo luận dân chủ, đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ cũ và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội sẽ lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành công đoàn Trường những đoàn viên công đoàn có tâm huyết, nhiệt tình, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động; có khả năng tổ chức thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn cơ cở, đặc biệt là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động.

Chúc cho Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công, rực rỡ.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn trường trong nhiệm kỳ vừa qua:

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN