Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 CNĐT ThS. Nguyễn Đắc Dũng

 05/06/2024  106

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: B2022-TNA-39

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Dũng

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2451/QĐ-ĐHTN, ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B - Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN