Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 CNĐT TS. Đặng Trung Kiên

 31/05/2024  307

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận thông qua đầu tư vào Quỹ hoán đổi danh mục - ETF (Exchange Traded Fund) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Mã số: ĐH2022-TN08-10

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trung Kiên

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 604/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 15h30, thứ ba, ngày 04 tháng 6 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN