Tích cực thi đua chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế & QTKD

 14/05/2024  481

Những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày KH&CN Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển.

Cách đây 61 năm, ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:

“Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…

…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Xuất phát từ đó, ngày 18/5 được chọn là Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Những thành tựu trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2019-2023, được thể hiện thông qua các con số ấn tượng như: Triển khai 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, triển khai 38 đề tài KHCN cấp tỉnh, với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng, 13 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, 313 đề tài sinh viên với gần 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, triển khai 03 chương trình tư vấn, phản biện chính sách cho Ban kinh tế trung ương đặt hàng về phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị tại các địa phương vùng Tây; Đề xuất mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Triển khai thành công 08 chương trình dự án nghiên cứu và nâng cao năng lực quốc tế; 152 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus; 566 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế khác và Hội thảo quốc tế; 127 sách giáo trình sách chuyên khảo, tham khảo; tổ chức thành công 75 Hội thảo, hội nghị tập huấn có yếu tố nước ngoài và trong nước…

Để kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Nhà trường cũng đã tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng như:

Tổ chức thành công chương trình “Tập huấn viết đề xuất và thuyết minh đề tài KH&CN cấp Nhà nước” với Chủ đề: Giới thiệu một số chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội (KX) và những lưu ý khi xây dựng đề xuất và thuyết minh đề tài KH&CN cấp Nhà nước

Tham gia trưng bày, giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quảng bá sản phẩm KH&CN tại “Triển lãm thành tựu Đào tạo và Khoa học công nghệ” do Đại học Thái Nguyên tổ chức chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 – 04/4/2024)

Tổ chức thành công “Chương trình tập huấn năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.  Chương trình nhằm tạo ra sân chơi cho các cá nhân, tập thể có ý tưởng sáng tạo, phát huy khả năng kinh doanh, tạo ra môi trường để người học, giảng viên hình thành và thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, năng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tổ chức thành công chương trình tập huấn với chủ đề “ASEAN Economic Pillars”. Chương trình nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp sinh viên Nhà trường tìm hiểu về cộng đồng kinh tế ASEAN, từ đó tạo môi trường và nâng cao năng lực cho sinh viên tiếp cận với kiến thức kinh tế quốc tế.

Tổ chức thành công Hội thảo “The Hopeful Art: Teaching Sustainable Economics and the UN Sustainable Development Goals”. Hội thảo nhằm tạo nền tảng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, giảng dạy kinh tế bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc để từ đó giúp thay đổi tư duy, nhận thức kịp thời hành động hướng tới sự phát triển bền vững.

Phát động Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo TUEBA năm 2024”. Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi cho các cá nhân, tập thể có ý tưởng sáng tạo, phát huy khả năng kinh doanh, tạo ra môi trường để người học hình thành và thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, năng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Phát động và tổ chức cuộc thi “Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường ĐH Kinh tế và QTKD năm 2024”.  Cuộc thi nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào học tập, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD.  Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn và lành mạnh cho đông đảo sinh viên, góp phần tăng cường giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng trong sinh viên toàn trường.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai cũng là thông điệp của niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của toàn xã hội đối với tri thức, tài năng và lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ. Trường Đại học Kinh tế & QTKD luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng nhằm phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực hiện theo hướng kết hợp giảng dạy, học tập với ứng dụng những tri thức khoa học vào thực tiễn từ đó.khẳng định thương hiệu đào tạo, nghiên cứu khoa học luôn đặt chất lượng lên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Đưa tin: Nguyễn Thị Anh Đào – Phòng KHCN & HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN