Trường ĐH Kinh tế và QTKD nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 17/04/2018  15040

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh với tỷ lệ 53 trên 61 tiêu chí đạt yêu cầu (85,25%) phù hợp với các mặt hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT .

Đây được xem là một sự kiện trọng đại của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nói chung và mỗi cán bộ, giảng viên của Nhà trường nói riêng.

Đoàn Đánh giá ngoài tiến hành khảo sát tại Trường ĐHKT&QTKD ngày 9/5/2017

Có được thành quả này là kết quả của sự nỗ lực của toàn Trường. Kết quả đạt được lần này một lần nữa thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục trong Nhà trường, góp phần nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo giáo dục, thể hiện vai trò và trách nhiệm của một trường đại học trước xã hội trong công tác bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Đoàn ĐGN tiến hành kiểm tra 61 tiêu chí của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT

Kiểm định chất lượng giáo dục với các trường cao đẳng, đại học là quá trình liên tục. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng mà Trường Đại hoc Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhận được là sự khởi đầu, là động lực và cũng là thách thức để Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu và có những bước đột phá để nâng chất lượng, thương hiệu Nhà trường lên một tầm cao mới.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN