Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại Học Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (84) 02083.647685 - Fax: (84) 02083.647684 - Email: webmaster@tueba.edu.vn