PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 733/QĐ-ĐHTN ngày 04/6/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Phòng được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Thanh tra Khảo thí và ĐBCLGD (Phòng Thanh tra Khảo thí và ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 480/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc ĐHTN)......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS. Mai Việt Anh

Số điện thoại: 0988771109

Email: vietanh@tueba.edu.vn

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đắc Dũng

Số điện thoại: 0913066900

Email: nguyendacdung@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208.3947074

khaothi@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE